Creează solicitare persoană fizică


Manual utilizare

Câmpurile marcate cu roșu sunt obligatorii.
ATENȚIE! După trimiterea solicitării,
puteți transmite documente
doar pe adresa de email [email protected]

ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR!

Pentru ca banca/IFN-ul să poată analiza cererea dumneavoastră, vă rugăm să completați fiecare rubrică din cerere, să prezentați într-o manieră concisă situația de fapt, să precizați în mod expres care este solicitarea dumneavoastră, iar în acest sens să atașați cererii documentele justificative (ex: Foto-copii ale actelor care demonstrează diminuarea veniturilor, creșterea cheltuielilor, dovezi ale erorilor/problemelor reclamate, documente medicale etc).

De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți date de contact (e-mail/telefon) valide și să vă asigurați că puteți fi contactați pe acestea. Prin verificarea adresei de e-mail vă asigurați de faptul că veți observa la timp informațiile nou-venite de la bancă și/sau conciliator. Tot prin e-mail vă dați acordul cu privire la conciliator și soluția propusă de acesta, iar în unele cazuri trebuie să răspundeți prin transmiterea unor documente suplimentare. În cazul în care nu răspundeți, cererea poate fi clasată și dosarul poate fi închis cu mențiuntea ”consumator retras”.

Vă reamintim că cererile privind radierea/ștergerea din Biroul de Credit nu pot face obiectul unei negocieri în cadrul CSALB. Vă recomandăm să vă adresați direct băncilor/IFN-urilor pentru această solicitare!

Date identificare:
Vă rugăm introduceți numele complet.
Îmi exprim acordul expres ca această adresă de email să fie utilizată de CSALB, pentru soluționarea acestei cereri.
Îmi asum răspunderea că la documentele ce vor fi transmise de CSALB pe această adresă, va avea acces doar subsemnatul/subsemnata și/sau persoanele cărora le voi permite accesul.
În situația în care sunteți reprezentat/ asistat de avocat, de o asociație de consumatori și/sau de o terță persoană vă rugăm să specificați și adresa de email a reprezentantului.
Informații cerere:
se va completa doar în cazul în care cererea se va depune de reprezentant,
avocat sau terț fiind necesar să adaugați împuternicirea/mandatul reprezentantului
se va completa doar în cazul în care cererea se va depune de reprezentant,
avocat sau terț fiind necesar să adaugați împuternicirea/mandatul reprezentantului
Vă rugăm să selectați comerciantul din lista predefinită (cu prioritate), iar în cazul în care nu este precizat în listă să îl tastați dumneavoastră
Vă rugăm să alegeți un arbitru desemnat.
Vă rugăm să alegeți un arbitru supleant.
Apăsați butonul "Selectați fișierele" și selectați toate fișierele asociate solicitării.
Vă rugăm să nu atașati același document de mai multe ori.
Documentele atașate nu pot depăși 20 MB
Câmp obligatoriu